Mój Prąd 5.0 – program zakończony. Czy będą nowe dotacje do fotowoltaiki?

Zakończony 14 grudnia 2023 r. program Mój Prąd 5.0 cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Łączna kwota dotacji wyniosła około 962 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 90 901 wniosków. Zdecydowaną większość wniosków (98,1%) stanowiły mikroinstalacje fotowoltaiczne, na które przeznaczono 540 milionów złotych.

W 2024 roku polski rząd kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój zielonej energii, oferując szereg programów dofinansowania do fotowoltaiki. Rozwiązanie to sprawia, że zarówno indywidualni konsumenci, jak i przedsiębiorstwa mogą zyskać finansowe wsparcie w realizacji projektów związanych z energią odnawialną. W niniejszym artykule przedstawiamy aktualne możliwości dotacji do fotowoltaiki, które mogą być kluczowe dla osób, które chcą inwestować w przyszłość zrównoważonej energii. Zapraszamy do lektury.

Jakie dotacje do fotowoltaiki można pozyskać?

Dofinansowanie do fotowoltaiki oraz szeroko pojętej zielonej transformacji przybiera kilka postaci, różniących się od siebie zarówno wysokością możliwych do pozyskania środków, jak celowości samych dotacji. Wśród najważniejszych programów, poświęconych temu zagadnieniu, warto wymienić następujące inicjatywy:

Kolejna edycja programu Mój Prąd

Zapowiedziana na 2024 r. inicjatywa Mój Prąd 6.0 wprowadza szereg zmian, stanowiących odpowiedź na ewoluujące potrzeby rynku. Program ten, znany z dotychczasowego wsparcia instalacji fotowoltaicznych, poszerza teraz swoje działania o dofinansowanie przydomowych elektrowni wiatrowych. Zmiany te świadczą o dynamicznym rozwoju sektora OZE w Polsce i otwierają nowe możliwości dla beneficjentów programu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że pomimo zmian w systemie rozliczeń z net-metering na net-biling, zainteresowanie programem dopłaty do fotowoltaiki pozostaje wysokie. W przypadku programu Mój Prąd 6.0, prosument może otrzymać środki w wysokości do 50% określonych w programie kosztów (o ile nie przekraczają ustalonego pułapu).

Zobacz również  Tork, dla czego warto wybrać oryginalne produkty higieniczne?

Czyste Powietrze

Podobną wysokość finansowania oferuje program Czyste Powietrze – kolejna forma dopłaty do fotowoltaiki, mająca na celu dążenie do zrównoważonego rozwoju. Program koncentruje się na termomodernizacji i poprawie efektywności energetycznej domów, w tym na instalacji systemów fotowoltaicznych – obejmuje ono zarówno na zakup, jak i montaż systemów OZE. Inicjatywa jest skierowana głównie do właścicieli domów jednorodzinnych i ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza.

Stop Smog

Warto wspomnieć również o inicjatywie Stop Smog, skierowanej do osób mieszkających w regionach o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza. Program ten przewiduje wsparcie w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, w tym dofinansowanie do fotowoltaiki. Jego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez walkę ze smogiem – realizują go powiaty i gminy, które mogą ubiegać się o środki na wsparcie swoich mieszkańców.

 

Nowe zasady dofinansowania fotowoltaiki – kto może z niego skorzystać?

Proces uzyskania dofinansowania do fotowoltaiki wymaga odpowiedniego przygotowania i zrozumienia kryteriów kwalifikacyjnych. Ważne jest śledzenie terminów naboru wniosków i złożenie wymaganych dokumentów w jak najszybszym terminie, gdyż środki z programów dofinansowania są ograniczone.

Warto podkreślić, że potencjalny beneficjent powinien dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji i spełnienia warunków programów. Warto również skorzystać z doradztwa specjalistów w procesie składania wniosków, którzy pomogą wyeliminować ewentualne błędy i pomogą uzyskać możliwie największe dotacje do fotowoltaiki.

Zobacz również  Jak dbać o czystość i higienę w kuchni, aby uniknąć zatruć pokarmowych

Zastanawiasz się, jak dobrać odpowiednie rozwiązania PV? 

Inwestycja w odnawialną energię, wspierana przez dopłaty do fotowoltaiki i nowe zasady dofinansowania fotowoltaiki, stanowi nie tylko krok w stronę zrównoważonego rozwoju, ale również szansę na osiągnięcie niezależności energetycznej. W obliczu rosnących cen energii, nowe dotacje do fotowoltaiki w 2024 roku oferują atrakcyjne możliwości oszczędności na kosztach instalacji, przyczyniając się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Jeśli jesteś zainteresowany najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, zapoznaj się z ofertą marki Fronius, oferującej innowacyjne produkty i usługi dla osób, które chcą przyczynić się do ochrony środowiska oraz czerpać korzyści finansowe z wykorzystania energii słonecznej. Odwiedź stronę Fronius, aby dowiedzieć się więcej o ofercie firmy i dołącz do grona zadowolonych klientów, korzystających z nowoczesnych rozwiązań fotowoltaicznych oraz atrakcyjnych dotacji na fotowoltaikę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *